Usługi transportowe z roku na rok odgrywają coraz większą rolę w gospodarce. Dzięki upowszechnieniu Internetu, rozwojowi handlu internetowego oraz coraz większemu udziałowi rodzimych przedsiębiorstw w handlu zagranicznym powstaje coraz więcej firm świadczących rozmaite usługi przewozowe. Firmy te konkurują ze sobą nie tylko profesjonalizmem, coraz krótszym czasem realizacji przewozu czy nowoczesną i atrakcyjną flotą pojazdów, za pomocą których realizowane są zlecenia przewozowe. Przedsiębiorstwa transportowe świadczą również rozmaite usługi i opcje dodatkowe związane z terminowym, bezpiecznym i ekonomicznym przewozem ładunków – jest to spedycja Łódź. Warto poznać ją bliżej szczególnie, że w kolejnych latach z pewnością odgrywać będzie coraz bardziej znaczącą rolę.

Definicja

Spedycja to organizowanie przewozu towarów (ładunków) i wykonywanie związanych z tym czynności. Innymi słowy, jest to taka organizacja przewozu określonych towarów, której celem jest dostarczenie ładunku od nadawcy do odbiorcy. W spedycji dobiera się określone środki transportu oraz metodę przewozu, co gwarantuje najbardziej optymalny transport i wykonanie zleconej usługi. Działania spedycyjne mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa transportowe, użytkownika transportu (mówimy wówczas o spedycji własnej) lub wyodrębnione przedsiębiorstwo spedycyjne.

Rodzaje i kryteria spedycji

Wyróżnia się kilka rodzajów spedycji zaś podział ten odnosi się do wykorzystywanych środków transportu. W przypadku spedycji gałęziowej wykorzystywany jest jeden rodzaj środków przewozowych zaś spedycja intermodalna to wykorzystanie więcej niż jednej gałęzi transportu (np. wykorzystanie transportu drogowego i kolejowego). Ze względu na zasięg wykonywanego transportu rozróżnia się spedycję krajową i międzynarodową. Ponadto spedycja publiczna to taka, w której przedsiębiorstwo wykonuje zlecenia na rzecz innych podmiotów zaś w przypadku spedycji własnej transport realizowany jest we własnym zakresie, przy użyciu własnych środków oraz w stosunku do towarów własnego obrotu handlowego.
Można mówić także o kryteriach spedycji: w tym przypadku spedycja czysta oznacza zajmowanie się wyłącznie czynnościami spedycyjnymi zaś spedycja mieszana polega na wykonywaniu zarówno czynności przewozu jak i dodatkowych. Wyróżnia się także kryteria rodzaju środka przewozowego, czyli innymi słowy jaki rodzaj transportu wykorzystywany jest do realizacji zlecenia (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy).