Gdzie w największej ilości występują pracownie architektoniczne? Odpowiedź na pewno będzie prosta – jest to Warszawa. Pracownia architektoniczna zajmuje się kompleksowym przygotowaniem projektu domu/mieszkania oczywiście wszystko jest zgodne z życzeniem i wizją klienta – to on decyduje o końcowym efekcie projektu. Pracę architektów można podzielić na kila etapów. Pierwszy polega na stworzeniu dokładnej koncepcji architektonicznej. Następuje to po uprzednim, dokładnym zapoznaniu się z ”roboczym materiałem” czyli np. działką, mieszkaniem.

Na tym etapie prac architekt zbiera wszystkie niezbędne do dalszego postępowania dane techniczne. Tu od razu powstaje zakres prac, a także budżet całego przedsięwzięcia. Drugi etap poświęcony jest zbieraniu i uporządkowywaniu całej dokumentacji, nazywanej przez fachowców Adaptacją Projektu Typowego. Etap trzeci to już kompletowanie całej ekipy, która w fachowy sposób zajmie się wykonaniem projektu wedle ścisłych wskazówek klienta. Jednak to architekt ma za zadanie kontrolowanie postępu prac i dotrzymania założonego wcześniej terminu. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac architekt zobowiązany jest sprawdzić czy są one zgodne z prawem budowlanym.