Produkt uboczny przemysłu spirytusowego, który ma wysoką zawartość energii oraz może być alternatywą dla śruty lub makuchu? Oczywiście, że DDGS! Nazwa pochodzi z języka angielskiego, natomiast w Polsce funkcjonuje określenie: podestylacyjny susz zbożowy lub suszony zbożowy wywar gorzelniczy. Produkt ten może powstać z:

 • kukurydzy
 • pszenicy
 • pszenżyta
 • jęczmienia

Sprawdź czym się wyróżnia ten surowiec i jakie korzyści wynikają z jego stosowania!

Wartości pokarmowe suszonego wywaru zbożowego

Suszony wywar wyróżnia się dużą zawartością:

 • wapnia
 • fosforu
 • siarki

Bardzo dużą zaletą jest fakt, że białko nierozkładalne w żwaczu stanowi około 55% białka ogólnego. Wobec tego surowiec ten stanowi idealną paszę energetyczną dla bydła opasowego. Sucha masa wynosi około 92 95%, oprócz tego w suszonym wywarze gorzelniczym znajdziemy też:

 • metioninę
 • lizynę

Duże zmienności wartości pokarmowej tego surowca wiążą się:

 • z odmiennymi warunkami uprawy
 • inną technologią przetwórczą

Oraz od tego, czy do produkcji została użyta kukurydza, pszenżyto czy jęczmień. Niemniej jednak różnice w zawartości białka nie są większe pomiędzy poszczególnymi końcowymi produktami niż 3%.

Korzyści ze stosowania DDGS w żywieniu bydła

Podestylacyjny susz zbożowy wyróżnia się wysoką strawnością składników pokarmowych. Należy tu szczególnie zaznaczyć, że zawiera on komórki drożdży i ich metabolity namnożone w procesie fermentacji. Oznacza to, że wielocukry zawarte w drożdżach posiadają zdolność wiązania:

 • wody
 • drobnoustrojów chorobotwórczych
 • mytotoksyn

Ryzyko związane z zakażeniem mytotoksynami jest minimalne. Nie bez znaczenia również jest fakt, że toksyny są unieszkodliwianie i wydalane z organizmu a w ich miejsce pojawiają się bakterie kwasu mlekowego. Bakterie te obniżają ph przewodu pokarmowego i stanowią doskonałą profilaktykę chorób związanych z układem pokarmowym. Białko w suszonym wywarze wyróżnia się również bardzo korzystnym składem aminokwasowym. Jeśli chodzi o rozkład białka w żwaczu jest ono na niskim poziomie i wynosi zaledwie 45%. Przyczynia się to bezpośrednio do:

 • obniżenia mocznika w mleku
 • zwiększenia wydajności mlecznej krów
 • zapobiega kwasicy żwacza

Podestylacyjny wywar gorzelniany zawiera niewielkie ilości ligniny i może być również pokarmem dla trzody i drobiu.

Podsumowanie

Susz gorzelniany może być alternatywą dla:

 • soi
 • makuchu rzepakowego
 • śruty

Wysoce strawne białko, które wolno rozkłada się w żwaczu oraz ma pozytywny wpływ na wydajność mleczną sprawiają że surowiec ten może być z powodzeniem stosowany jako komponent mieszanek pasz treściwych i być traktowany jako produkt białkowo energetyczny o wysokiej jakości. Ewentualne zagrożenie wynikające z zawartości substancji antyodżywczych w surowcu tym praktycznie jest ograniczone do minimum. Przemysł spirytusowy dąży do standaryzacji technologii i ujednolicenia procesów produkcyjnych tak, aby wszystkie produkty paszowe miały jak najbardziej zbliżoną do siebie zawartość białka. Pasza ta wyróżnia się smakowitością, dlatego jest chętnie zjadana przez zwierzęta, co z kolei pozytywnie wpływa na ogólny wynik hodowli.