Nie każda osoba może starać się o to by zdobyć certyfikaty energetyczne. Świadectwa takie są warunkiem koniecznym w razie sprzedaży czy też wynajmu danej nieruchomości np. mieszkania. Bez niego nie jesteśmy w stanie poznać dokładnej charakterystyki energetycznej danego budynku. Do czego potrzebne są nam takie informacje? Otóż bez nich bardzo ciężko jest nam określić dokładne zużycie energii oraz ogólne koszty eksploatacyjne powstałe w trakcie użytkowania. W świadectwach energetycznych znajduje się także informacja odnośnie możliwych prac termodermizacyjnych jakie w najbliższym czasie powinny zostać wykonane.

Aby móc starać się o uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych w pierwszej kolejności powinniśmy uzyskać wpis do wykazu znajdującego się w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Aby móc się starać o ten wpis należy spełnić wszystkie warunki: być niekaralnym, posiadać całkowitą i nieograniczoną zdolność do czynności prawnych, mieć ukończone studia wyższe ( zakończone tytułem inżyniera), obowiązkowe są w tym przypadku aktualne uprawnienia budowlane.