Człowiek podczas swojego rozwoju zmagał się z wieloma czynnikami, które były dla niego nie lada problemem. Jednym z nich jest woda. Żywioł ten jest specyficzny, gdyż z jednej strony daje życie, a z drugiej może narobić wiele szkód. Woda na pewno sprawia problemy branży budowlanej.

Nie trudno się domyślić jak bardzo skomplikowane jest budowanie obiektów , które są w stałym kontakcie z wodą. Budownictwo wodne jest silnie uzależnione od warunków naturalnych, dlatego muszą się nim zając osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę na temat technik wykorzystywanych w tego typu budownictwie oraz wiedzy na temat uwarunkowań, możliwości oraz samego charaktery danego, wodnego terenu.

 

Dział ten obejmuje takie zagadnienia jak techniczne zagospodarowanie zlewni z celu zwiększenia jej zdolności retencyjnej, co dotyczy tworzenia odpływów, stawów czy małych zbiorników rolnych. Budownictwo wodne zajmuje się również utrzymaniem i regulacją rzek i potoków. Ważnym aspektem jest również budowa mostów, sztolni, obiektów związanych z ochrona przeciwpowodziową, zapór itd.