Nową tendencją w budownictwie jest tak zwane budownictwo ekologiczne, a nazywane także zrównoważonym. Według tej idei projektowane i wznoszone budowle, opierają się na zasadach właściwych dla zrównoważonego rozwoju. Nie buduje się tym samym budynków które mogą z czasem stać się nie potrzebne.

 

W ten sposób możemy oszczędniej gospodarować surowcami i miejscem. Zasady zrównoważonego budownictwa dotyczą także wszelkich starań odnośnie dbałości o środowisko naturalne. Zasady związane z tą idea widoczne są ana każdym etapie budowy i istnienia domu, rozpoczynając od projektowania, a kończąc na rozbiórce. Etapy te muszą być jak najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Stosowanie odpowiedni surowców i właściwe zarządzanie nimi na większą skalę, spowoduje że degradacja środowiska znacznie się zmniejszy.

 

Zwłaszcza jeśli tendencje te przybiorą charakter globalny. Domy budowane według tej idei są nie tylko bardzie ekologiczne, ale również energooszczędne, co także ma korzystny wpływ na środowisko.