Budownictwo jako dziedzina techniki oznacza metody i sposoby wznoszenia, remontowania, utrzymania i rekonstrukcji obiektów architektonicznych. Jest ona w tym aspekcie związana z rozwojem techniczno-cywilizacyjnym danego społeczeństwa.

 

Dodatkowo zależne jest od stopnia mechanizacji, technologii dostępnej w danym rejonie, przyjętych rozwiązań architektoniczno-inżynierskich, prawa obowiązującego na danym terenie i organizacji pracy. W tym aspekcie wyróżnia się również techniki budowlane, takie jak techniki murowane, monolityczne, montowanie elementów prefabrykowanych itd. Z punktu widzenia nauki budownictwo zajmuje się sfera projektowania i realizacji obiektów architektonicznych.

 

Dotyczy wiedzy o budowlach, jako przedmiocie realizacji oraz o technologii, czyli sposobach realizacji. W zakresie zainteresowań znajdziemy także zagadnienia ergonomiczne, ekonomikę oraz zarządzanie Procesami budowlanymi. Są to zatem jedne z wyjaśnień terminu budownictwo. W zależności od przyjętej kategorii i ujęcia, termin ten będzie przybierał różne definicje.